2
Yavrularım, bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. O'nun buyruklarını yerine getirirsek, O'nu tanıdığımızdan emin olabiliriz. «O'nu tanıyorum» deyip de O'nun buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur. Ama O'nun sözüne uyanın Tanrı'ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı'da olduğumuzu bununla anlarız. «Tanrı'da yaşıyorum» diyen, Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir. Sevgili kardeşlerim, size yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğiniz eski buyruğu yazıyorum. Eski buyruk, işitmiş olduğunuz Tanrı sözüdür. Yine de size yeni bir buyruk yazıyorum. Bunun gerçek olduğu, Mesih'te ve sizde görülmektedir. Çünkü karanlık geçmekte, gerçek ışık şimdiden parlamaktadır. Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hâlâ karanlıktadır. 10 Kardeşini seven, ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. 11 Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır; karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık, onun gözlerini kör etmiştir. 12 Yavrularım, size yazıyorum. Çünkü Mesih'in adı uğruna günahlarınız bağışlandı. 13 Babalar, size yazıyorum. Çünkü başlangıçtan beri var Olan'ı tanıyorsunuz. Gençler, size yazıyorum. Çünkü kötü olanı yendiniz. Çocuklar, size yazdım. Çünkü Baba'yı tanıyorsunuz. 14 Babalar, size yazdım. Çünkü başlangıçtan beri var Olan'ı tanıyorsunuz. Gençler, size yazdım. Çünkü güçlüsünüz ve Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor. Kötü olanı yendiniz. 15 Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur. 16 Çünkü dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur Baba'dan değil, dünyadandır. 17 Dünya ve dünyasal tutkular geçer, ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. 18 Çocuklar, bu son saattir. Mesih-karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim daha şimdiden çok sayıda Mesih-karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. 19 Bunlar aramızdan çıktılar, ama bizden değildiler. Bizden olsalardı, bizimle kalırlardı. Ayrılmaları, hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı. 20 Sizler ise kutsal Olan tarafından meshedildiniz; hepiniz bilgilisiniz. 21 Gerçeği bilmediğinizden değil, ama gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğinizden ötürü size yazdım. 22 İsa'nın Mesih olduğunu inkâr eden yalancı değilse, yalancı kimdir? Baba'yı ve Oğul'u inkâr eden, Mesih-karşıtıdır. 23 Oğul'u inkâr edende Baba da yoktur. Oğul'u açıkça kabul edende Baba da vardır. 24 Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Eğer başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, siz de Oğul'da ve Baba'da yaşarsınız. 25 Mesih'in bize vaat ettiği budur, yani, sonsuz yaşamdır. 26 Bunları, sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazmış bulunuyorum. 27 Size gelince, O'ndan aldığınız Ruh sizde kalır ve kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O'nun size her şeyi öğreten Ruhu gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih'te yaşayın. 28 Evet yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki, kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler O'nun önünde utanç içinde kalmayalım. 29 O'nun doğru olduğunu bilirseniz, doğru olanı yapan herkesin O'ndan doğduğunu da bilirsiniz.