100
מִזְמֹור לְתֹודָה הָרִיעוּ לַיהוָה כָּל־הָאָרֶץ׃ עִבְדוּ אֶת־יְהוָה בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה׃ דְּעוּ כִּי־יְהוָה הוּא אֱלֹהִים הוּא־עָשָׂנוּ [כ= וְלֹא] [ק= וְלֹו] אֲנַחְנוּ עַמֹּו וְצֹאן מַרְעִיתֹו׃ בֹּאוּ שְׁעָרָיו בְּתֹודָה חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה הֹודוּ־לֹו בָּרֲכוּ שְׁמֹו׃ כִּי־טֹוב יְהֹוָה לְעֹולָם חַסְדֹּו וְעַד־דֹּר וָדֹר אֱמוּנָתֹו׃